Kim jesteśmy

Fundację Kazimierza Wielkiego powołała do życia grupa socjologów, badaczy i aktywistów społecznych pragnących prowadzić akcje i programy promujące patriotyzm ekonomiczny. Prezesem Fundacji oraz jednym z jej założycieli jest Joanna Szalacha-Jarmużek, doktor socjologii specjalizująca się w socjologii ekonomicznej.

Patron naszej fundacji – król Kazimierz Wielki  – miał według kroniki zastać Polskę drewnianą, a zostawić murowaną. To wielkie wyzwanie jest znowu aktualne. Tym razem w warunkach globalnej gospodarki i Polski XXI wieku chcemy oddolnie i społecznie zwiększyć siłę polskich firm poprzez współpracę i promocję działań i zachowań pozytywnie wpływających na szeroko pojmowane dobro wspólne. Wierzymy bowiem, że siła ekonomiczna polskiego biznesu da w sumie nie tylko wielką korzyść ekonomiczną, ale i wielką siłę reszcie społeczeństwa oraz Polsce.

Fundacja powstała w kwietniu 2011 roku i jest organizacją non-profit. Została zarejestrowana w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000384511. NIP: 9562293070;  REGON: 340910173