Projekty

Naszym „okrętem flagowym” i głównym projektem był Polski Ślad - www.polskislad.pl

Jest to program wspierania polskiej przedsiębiorczości, łączący w sobie aspekt edukacyjno-informacyjny (informowanie konsumentów o firmach budujących siłę polskiej gospodarki i wskazywanie klientom wartości płynących z postawy patriotyzmu konsumenckiego) z promocją firm należących do programu. Dziś program prowadzą Towarzystwa Biznesowe SA.

 Fundacja prowadzi również stronę www.patriotyzmekonomiczny.pl stanowiącą forum dyskusji i wymiany informacji o wszelkich zjawiskach ważnych dla rozwoju potencjału polskiej gospodarki.

W okresie 2012-2013 realizowaliśmy projekt „Obywatelska odpowiedzialność podatnika i konsumenta: od wiedzy o systemie podatkowym państwa do uczciwego płacenia podatków” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – więcej o programie na www.programszwajcarski.gov.pl i www.swisscontribution.admin.ch/poland).

Zapraszamy na stronę www projektu – www.placewiecjestem.pl

 

W kwietniu 2013 prezez FKW Joanna Szalacha-Jarmużek miała okazję prezentować na kongresie Polska Wielki Projekt wystąpienie pokazujące rolę, jaką Polski Ślad może odegrać w wywołaniu prorozwojowych zmian społecznych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem tego wystąpienia dostępnym na stronie: http://www.sobieski.org.pl/poznan-przemysl-i-sieci-biznesowe/ [jest to trzeci w kolejności film].

W maju 2015 r. Fundacja zorganizowała wraz z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu I seminarium Społeczna Gra Zespołowa – http://spolecznagrazespolowa.pl/. Tematem przewodnim seminarium był patriotyzm ekonomiczny i związane z gospodarką zjawisko sieci społecznych, a uczestnikami byli autorzy naukowych analiz wszelkich form kooperacji i usieciowienia społecznych aktorów ważnych z punktu widzenia gospodarki i rozwoju społecznego oraz praktycy reprezentujący polskie środowisko biznesowe.

Jesienią 2015 roku Fundacja rozpoczęła współpracę z projektem Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego – obywatelskim projektem, którego celem jest dostarczenie systematycznej i zobiektywizowanej charakterystyki programów publicystycznych w radiu i telewizji – http://www.cmdp.pl/